Logo
buitenplein

Huurvoorwaarden

In de servicekosten zijn inbegrepen:

  • verbruik gas inclusief vastrecht
  • verbruik water inclusief vastrecht
  • elektra wordt in rekening gebracht op basis van werkelijk verbruik
  • onderhoud en periodieke controle van airco (indien aanwezig)
  • centrale verwarmingsinstallatie
  • verlichting en onderhoud parkeerterrein
  • administratiekosten ad. 5% van de hierboven genoemde leveringen en diensten

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Huurbetaling

Per maand vooruit. Huurgarantie Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de BTW.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-huishoudens algemeen (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringang.

Huur- en verlengingstermijn

Vijf jaar met vijf optiejaren. Afwijkende termijnen zijn bespreekbaar.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Aanvaarding en goedkeuring

Aanvaarding op korte termijn mogelijk. Verhuur vindt plaats onder voorbehoud van gunning door verhuurder.